• Bez potiahnutia z cigarety verzus postupné obmedzovanie

  Či už sa rozhodnete zanechať fajčenie cez noc alebo postupne pomaly znižovať počet cigariet, ktoré fajčíte, a to tak dlho ako vám to bude vyhovovať, ste na ceste k víťazstvu. Tu uvádzame výhody a nevýhody oboch metód...

  Klady

  Úplné zanechanie fajčenia znamená, že oveľa rýchlejšie pocítite jeho zdravotné prínosy. Len 20 minút po vašej poslednej cigarete sa váš krvný tlak a pulzová frekvencia vrátia k normálu. Už po 72 hodinách by ste mali začať na sebe badať zlepšenie svojho dýchania a energetickej hladiny a po 2 – 12 týždňoch sa  zlepší váš krvný obeh.

  Rozhodnutie, že cigarety sú už úplne tabu, znamená, že môžete vyhodiť všetku výbavu súvisiacu s fajčením. Odstráňte popolníky a zlikvidujte všetky zapaľovače. Dúfajme, že mimo dohľadu bude znamenať zísť z mysle alebo aspoň pomôcť udržať pokušenie na minime.

  To, že ste sa náhle vzdali cigariet, neznamená, že ste sa náhle zbavili aj nikotínu. Pamätajte si, že je to práve nikotín v cigaretách, ktorý ich robí návykovými, ale je to tabak, ktorý je spojený so všetkými hlavnými zdravotnými rizikami. Lieky na náhradnú nikotínovú liečbu, ako liečivé žuvačky NICORETTE® a náplasti NICORETTE® invisipatch sú určené na to, aby vám dodali regulovanú dávku nikotínu, zatiaľ čo sa vďaka nim znižujú zdravotné riziká tabaku. Štúdie preukázali*, že u fajčiarov, ktorí užívajú produkty NNL, existuje asi dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že si úspešne odvyknú, ako u tých, ktorí používajú len samotnú silu vôle.


  Zápory

  Pomalé znižovanie množstva cigariet, ktoré fajčíte, môže byť dobrý spôsob odvykania, pokiaľ skutočne odvykanie dokončíte. Asi by bolo jednoduché hneď po tom, ako by ste obmedzili počet cigariet o dve denne, pomyslieť si, „Oh, celkom dobre som to zvládol/zvládla“ a vlastne nikdy by ste neukončili odvykanie. Ak sa to stane, výmena niekoľkých cigariet za NICORETTE® vám pomôže pomaly si odvykať od nikotínu a zároveň sa udržať na ceste k zanechaniu fajčenia.

  Pomalé obmedzovanie znamená, že si do určitej miery stále ničíte svoje zdravie a výzor a váš príjem sa mení na dym. Dbajte na to, aby sa vaše úsilie nedostalo na mŕtvy bod tým, že si stanovíte ciele obmedzovať každý týždeň viac a viac. Keď budete mať poruke prípravky NNL, bude to pre vás ľahšie.

  Prečo nenavštíviť náš vyhľadávač riešení, aby ste si našli prípravok, ktorý by bol pre vás ten pravý, či už fajčenie obmedzujete alebo si odvykáte nadobro.

  * Tønnesen P, Lauri H, Perfekt R, et al.: Efficacy of a nicotine mouth spray in smoking cessation: a randomised, double-blind trial. Eur Respir J. 2012 Sep;40(3):548-54.