• Účinky fajčenia

  Ako viete, fajčenie má vplyv na vás, rovnako ako na ľudí okolo vás.
  V tejto časti sa budeme zaoberať skutočným vplyvom fajčenia na naše životy.

  Keď si odvykáte od fajčenia, vyhýbanie sa pokušeniu a starým zvykom predstavuje výzvu – najmä pokiaľ ide
  o to, že ste medzi ľuďmi, s ktorými ste zvykli fajčiť. Tieto tipy vám pomôžu zbaviť sa tohto zlozvyku – bez toho, aby ste pri tomto procese stratili kontakt so všetkými svojimi priateľmi

  Vek si nakoniec vyberie svoju daň u každého z nás, ale výskum naznačuje súvislosť medzi sivými vlasmi
  a vráskami, ktoré sa objavujú skôr u fajčiarov. Tu uvádzame pohľad na to, ako môžu cigarety urýchliť proces starnutia...…

  Skoncovanie s fajčením je pozitívny krok pre vás a ľudí vo vašom okolí...

  Odvykanie od fajčenia je ťažké, ale podporovanie niekoho, kto sa snaží prestať, tiež nie je ľahké. Tu je niekoľko nápadov, ako môžete pomôcť svojim blízkym, aby prestali fajčiť a pochopili, aké výhody so sebou prináša zanechanie cigariet